Mekonomen Assistans

När du servar din bil hos oss på Mekonomen ingår ett års assistansförsäkring. Det innebär att vi hjälper dig om din bil plötsligt stannar eller vägrar starta. Du får även hjälp vid bensinstopp, punktering eller om du av någon anledning tappat bort din nyckel. Vår assistansförsäkring gäller i hela Norden (utom Grönland).

Vilka fordon omfattas av försäkringen?

• Fordonet ska ha gjort service hos Mekonomen och det ska framgå av kvittot/föräkringsbeviset att assistans ingår.
• Försäkringen gäller för svenskregistrerade personbilar, lätta lastbilar och husbilar upp till 5 tons totalvikt som utfört en service på en av gruppföreträdares anslutna serviceverkstäder (detta inkluderar ej t.ex. taxi, ambulans, etc).
• Fordonet måste vara i originalutförande.
• Fordonet får inte vara registrerat som eller användas i yrkesmässig trafik (innefattande t.ex taxi eller hyrbilar).
• För fordon äldre än 12 år så gäller en självrisk på 895 kr per assistans. För fordon yngre än 12 år så gäller ingen självrisk.

Giltighetstid och omfattning

Försäkringen gäller i 1 år från servicetillfället och upphör per automatik när försäkringstiden gått ut. Försäkringstiden framgår av kvittot/ försäkringsbeviset. Försäkring gäller för driftstopp som förhindrar fortsatt färd och beror på:

• Motorstopp.
• Punktering.
• Drivmedelsbrist.
• Förlust av bilnyckel, inlåsning av bilnyckel eller bilnyckel som bryts av, etc.

Mekonomens assistansförsäkring

Läs mer i vår förköpsfolder i PDF (öppnas i nytt fönster)

Fullständiga villkor i PDF(öppnas i nytt fönster)